Práce za tepla

Výborné vlastnosti pri vysokých teplotách - tým se vyznačujú nástrojové oceli pre prácu za tepla.

Nástrojové ocele pre prácu za tepla se vyznačujú i skvelými vlastnosťami pri vysokých teplotách napr. vysokou tepelnou vodivosťou, dlhou životnosťou nástrojou, odolnosťou proti vzniku trhlin a vysokou húževnatosťou a pevnotou za tepla. Typickými oblasťami využitia pre nástroje z týchto ocelí sú tlakové liatie hliníku, pretlačovánie za tepla, zápustkové kovánie, výroba trubiek alebo spracovánie skla.


© 2019 Slovamet s.r.o.